loading

KammarensembleN drivs av övertygelsen

 • att det är av största betydelse för ett samhälle att vår egen tids olika musikaliska uttryck får komma till uttryck och att de görs tillgängliga
 • att den västerländska konstmusikaliska traditionen – på det sätt musiken förmår – bär på ett frö till en fördjupad förståelse av världen
 • att tlllgängligheten – bortom detta vårt konstnärliga credo – också blir ett kulturpolitiskt dito; att verka för att möjliggöra skapande och framförande av ny musik

Med detta som gemensam utgångspunkt präglar ensemblens 17 medlemmar – utifrån individuella ställningstaganden men i samråd – allt från repertoarval till frågor kring hur vi bäst möter vår publik, den trogna men också de nya lyssnare vi söker.

Ensemblens verksamhet vilar på två likvärdiga ben.
Vi verkar för att:

 • framföra moderna klassiker och verk från vår samtid – svenska och utländska – som på ett avgörande sätt öppnat för ett nytt lyssnande
 • nya verk kommer till och att de får en chans att bli framförda

Tillsammans samverkar vi med tonsättare, konsertarrangörer, producenter, festivaler och musiker aktiva inom vårt område, med konstnärligt verksamma inom andra områden, på hemmaplan och utomlands. Så har det fungerat sedan starten 1984.

Soundcloud

player will render here

KOMMANDE KONSERTER

ljudOljud på KMH

3-15 april, 2019  

Hör nyskriven konstmusik och elektroakustisk musik med Axelsson & Nilsson Duo, Norrbotten NEO, KammarensembleN med flera. Allt är komponerat och dirigeras av KMH:s studenter.
https://www.kmh.se/konserter—evenemang/alla/ljudoljud-2019.html
Besök vår sida på Facebook för mer information om konserter
cgfxfhihknjbug

Läs de fullständiga biografierna av ensemblesmedlemmarna nedan

 • Valthorn

  Sören Hermansson

 • Kontrabas

  Valur Pálsson

 • Flöjt

  Peter Fridholm

 • Harpa

  Laura Stephenson

 • Saxofon

  Jörgen Pettersson

 • Trombon

  Ivo Nilsson

 • Klarinett

  Kristian Möller

 • Violin

  Eva Lindal

 • Violin

  Jeffrey Lee

 • Horn

  Annamia Larsson

 • Violoncello

  Chrichan Larson

 • Fagott

  Martin Krafft

 • Piano

  Anders Kilström

 • Viola

  Göran Fröst

 • Slagverk

  Niklas Brommare

 • Oboe

  Ulf Bjurenhed

 • Slagverk

  Jonny Axelsson

Styrelsen


Chrichan Larson

Ordförande

Ivo Nilsson

Vice-Ordförande

Samarbeten

KammarensembleN har allt sedan starten sökt samarbeten med utövare inom andra konstarter. Vi har regelbundet sökt förnya konsertformen genom att bjuda in konstnärer och skådespelare för att undersöka nya möjligheter att iscensätta framföranden. Dans har genom åren spelat en betydande roll, nyligen uruppförde vi ett verk av Sven-David Sandström med koreografi av Susanne Jaresand.

KammerensembleN på Facebook:

https://www.facebook.com/KammarensembleN-132059221149/

Kontakt

Namn

Meddelande

Ditt meddelande har skickats! Tack för att du kontaktade oss.
Oops, Det har blivit ett fel! Se dem markerade fälten för att korrigera felen.