KammarensembleN drivs av övertygelsen

  • att det är av största betydelse för ett samhälle att vår egen tids olika musikaliska uttryck får komma till uttryck och att de görs tillgängliga
  • att den västerländska konstmusikaliska traditionen – på det sätt musiken förmår – bär på ett frö till en fördjupad förståelse av världen
  • att tlllgängligheten – bortom detta vårt konstnärliga credo – också blir ett kulturpolitiskt dito; att verka för att möjliggöra skapande och framförande av ny musik

Med detta som gemensam utgångspunkt präglar ensemblens 17 medlemmar – utifrån individuella ställningstaganden men i samråd – allt från repertoarval till frågor kring hur vi bäst möter vår publik, den trogna men också de nya lyssnare vi söker.

 

Ensemblens verksamhet vilar på två likvärdiga ben.

Vi verkar för att:

  • framföra moderna klassiker och verk från vår samtid – svenska och utländska – som på ett avgörande sätt öppnat för ett nytt lyssnande
  • nya verk kommer till och att de får en chans att bli framförda

Tillsammans samverkar vi med tonsättare, konsertarrangörer, producenter, festivaler och musiker aktiva inom vårt område, med konstnärligt verksamma inom andra områden, på hemmaplan och utomlands. Så har det fungerat sedan starten 1984.