LAURA STEPHENSON – HARPA

Laura Stephenson är född och utbildad i Kanada. Hon studerade främst med Judy Loman och bedrev även orkesterstudier med Alice Chalifoux.

Stephenson var soloharpist i Kitchener-Waterloo Symfoni och Canadian Chamber Ensemble innan hon 1992 blev Kungliga Filharmonikernas soloharpist. Stephenson är mycket intresserad av nutida musik och medlem av KammarensembleN.

Hon är också aktiv som kammarmusiker och har framträtt bland annat vid Gotlands Musikfestival, Lapplands Festspel, Saxå Kammarmusikfestival och Åbo Musikfestival. Till det kan läggas medverkan i en lång rad internationella nutida musik-festivaler tillsammans med KammarensembleN.

Vid sidan av den egna musikkarriären undervisar Laura Stephenson vid Lilla Akademien i Stockholm. Hon utsågs till Årets filharmoniker 2007[:en]Laura Stephenson was born and educated in Canada. She studied mainly with Judy Loman and also performed orchestral studies with Alice Chalifoux.

Stephenson was soloharpist in Kitchener-Waterloo Symphony and Canadian Chamber Ensemble before in 1992 she became the Royal Stockholm Philharmonic soloharpist. Stephenson is very interested in contemporary music and a member of the Chamber Ensemble.

She is also active as a chamber musician and has performed among others at Gotland Festival, Lapland Festival, Saxå Chamber Music Festival and Turku Music Festival. To this can be added the participation of a wide range of international contemporary music festivals along with the Chamber Ensemble.

Alongside her own music career in show Laura Stephenson at the Junior Academy in Stockholm. She was named the Philharmonic in 2007